Sveriges Synemannaförbund
- vi synar ditt arrendeställe

Sveriges Synemannaförbund (SSF) har som medlemmar de regionala synemannaklubbarna och i dessa klubbar finns ca 90 synemän runt om i landet.

SSF ansvarar på uppdrag av Jordbruksverket för utbildning och samordning av synemännen. Vad gör då en syneman? En sådan går igenom ett arrendeställe, gårdsarrende eller sidoarrende, vid arrendeperiodens början och slut för att fastställa skicket. Synemän har har funnits under lång tid. Begreppet laga syn har existerat sedan början av 1900-talet.

På vår webbplats kan du läsa mer om förbundet och vår verksamhet . Du hittar också kontaktuppgifter till våra synemän och till förbundets styrelse .