Styrelsen för Sveriges Synemannaförbund

Ordförande
Marianne Andersson
Åttavägen 240-0, Viregård
231 91 Trelleborg
E-post: marianne.bakvangen@telia.com
Mobil: 070-844 82 62

Vice ordförande
Fredrik Andersson
Viby Sävgården 364
732 95 Arboga
E-post: savgarden@telia.com
Mobil: 0703-48 34 00

Kassör
Fredrik Jerlström
Tåå gård
611 92 Nyköping
E-post: taa.gard@telia.com
Mobil: 070-3787670

Sekreterare och utbildningsledare
Viktor Larsson
Box 173
532 23 Skara
Epost: viktor.larsson60@outlook.com
Mobil: 0706-85 63 20