Här finns protokollen från Synemannaförbundets årsmöten samt stadgar och övriga dokument för synemän

GDPR Synemannaförbundet

Stadgar SSF, ändrade 2018

Bilder och försök med renkavle

Renkavlebekämpning

Arbete om renkavle

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015