Om oss

Sveriges Synemannaförbund bildades 2003. Långt dessförinnan har det funnits synemän och begreppet laga syn har funnits under hela 1900-talet. När den nya Jordabalken kom 1972 så reglerades synemannafrågorna i Jordabalkens 9 kapitel §§ 23-28. Det blev då också bestämt att synemännen skall utbildas och att Länsstyrelserna skall auktorisera synemän i varje län. Detta fungerar än i dag och synemännen utses för en tid om 3 år för varje gång.

Sveriges Synemannaförbund (SSF) har som medlemmar de regionala synemannaklubbarna  och i dessa klubbar finns ca 90 synemän runt om i landet. SSF ansvarar på uppdrag av Jordbruksverket för utbildning och samordning av synemännen och har en styrelse om 4 personer samt ett årsmöte varje år. Varje år tas en medlemsavgift ut av varje syneman.