Styrelsen för Sveriges Synemannaförbund

Ordförande
Marianne Andersson
E-post: marianne.bakvangen@telia.com
Mobil: 070-844 82 62

Vice ordförande
Per Andersson
E-post: bonnarp23@gmail.com
Mobil: 073-4485166


Kassör
Fredrik Jerlström
E-post: taa.gard@telia.com
Telefon: 0155-215969
Mobil: 070-3787670

Sekreterare och utbildningsledare
Viktor Larsson
Box 173
532 23 Skara
Epost: viktor.larsson@svenskakyrkan.se
Mobil: 0706-85 63 20