Styrelsen för Sveriges Synemannaförbund

Ordförande
Per Andersson
E-post: bonnarp23@gmail.com
Mobil: 073-4485166

Vice ordförande
Marianne Andersson
E-post: marianne.bakvangen@telia.com
Mobil: 070-844 82 62

Kassör
Fredrik Jerlström
E-post: taa.gard@telia.com
Telefon: 0155-215969
Mobil: 070-3787670

Sekreterare och utbildningsledare
Filip Herlitz
E-post: filip@argum.se
Arbete: 08-6706554
Mobil: 070-5900317