Här finns en folder som berättar vad en syn innebär. Öppna filen här.