Hur går en syn till?

Avsikten med synen är att fastställa skicket på arrendestället och detta gör man genom att i synehandlingen dokumentera alla brister på arrendestället. Arrendatorn har enligt JB 9:15 underhållsskyldigheten på arrendestället och jordägaren har byggnadsskyldighet enligt JB 9:18.

Arrendatorn skall hålla arrendestället vid like d.v.s. han skall avlämna stället i samma skick som när han började. Är det så att synerna visar att han förbättrat skicket på arrendestället skall han ha ersättning för detta av jordägaren vid arrendeavräkningen och har han försämrat underhållsskicket skall han betala för detta till jordägaren.

Detta innebär att synemännen går runt på hela arrendestället och antecknar de brister som finns. I synehandlingen skall synemännen beskriva vad det är för brist, hur bristen skall botas och vad det kostar att bota bristen. Brist föreligger när det har uppstått ett reparationsbehov d.v.s. man måste bota bristen. Efter det att synehandlingen är färdig så erhåller vardera part ett exemplar och kan sedan om de anser att något är fel överklaga synen.

Synen ligger sedan till grund för den ekonomiska avräkningen som någondera av parterna alltid kan åberopa när arrendeförhållandet upphör eller när 9 år eller mer har gått från tillträdet eller förra avräkningen.